FriskusFriskus er et digitalt nettverk for aktivitet og frivillighet – til bruk for alle!

Friskus tilbyr en brukervennlig og intuitiv aktivitetskalender med arrangement og frivillige oppdrag i nærheten av deg. Kalenderen gir deg som innbygger muligheten til å filtrere på både interesse og sted. I tillegg har kommuner, frivilligsentraler, lag og organisasjoner anledning til å koordinere, rekruttere, rapportere i verktøyet. Det er lagt til rette for at aktivitetseiere kan ha eget medlemsregister og full aktivitetsoversikt i sin gruppe.

Friskus-plattformen har utviklet seg gjennom en iterativ prosess, som betyr at flerfaglige prosjektgrupper på tvers av landet har testet, utviklet og jobbet fram en praktisk løsning som forebygger ensomhet og utenforskap.

Friskus er laget av innbyggere, av aktive og positive mennesker som vil få til noe større enn seg selv i sitt lokalsamfunn. Innbyggere, kommunen, frivilligsentraler og lag og organisasjoner er der, og alt det kjekke som skjer i nærmiljøet er samlet på en plass i Friskus. Du kan følge med på tvers av fylkesgrenser og tipse familie og venner i andre deler av landet om alle de kjekke aktivitetene nær dem.

Det er nå utviklet et felles verktøy for å administrere frivillighet som er i fullt bruk, og samler all frivillig aktivitet og engasjement på en plass. På den måten gjøre det enklere å rekruttere, og gi folk flest muligheten til å bli med!

Friskus – en digital møteplass for aktivitet og frivillighet for alle!

Comments