FRIVILLIGE HJELPERE
Senteret har nå 56 frivillige hjelpere.
Disse gjør en uvurderlig innsats, hver på sitt område. Uten dem kunne vi ikke hatt det mangfold av tilbud og tjenester vi har. 

Har du mulighet til å hjelpe til i kafeteriaen eller kanskje du vil være sjåfør til bilen vår?
Vi trenger hjelp til kjøkken/kafeteria, rydding, vasking, håndarbeid, hagearbeid og vertinne- og sjåførtjenesten. Vi har også behov for en datakyndig som kan veilede både ansatte og brukere. Om du selv har, eller en du kjenner har kompetanse eller interesser vi kan gjøre bruk av på senteret, så ta kontakt, eller tipse din venn om oss.

Vi tar hensyn til dine ønsker om arbeidstid, hyppighet, og når du trenger fri.
Kontakt aktivitør Wilmine S. Vaagen, 
 husholdsstyrer Merethe Røskeland eller daglig leder Torunn Leiknes. 
Tlf. 23 24 49 90.

STYRET, 
Styreleder Tove Heggen Larsen 
Styremedlem Terje Funk 
Styremedlem Ellen Scott Garmann
Styremedlem Gunn Olsen
(brukernes representant)
Styremedlem Merethe Røskeland
(ansattes representant)
Varamedlemmer Synnøve Torp og 
Wilmine S. Vaagen
Brukerrådet
Brukerrådet  skal gi råd til senterets ledelse om spørsmål som er viktige for brukerne, og bistå med ideer og praktisk tilrettelegging av tiltak på senteret.
 
Brukerrådet har følgende medlemmer:Gunn Olsen (leder), Evy Fossum, Anngret von Winterfeldt, Bitten Solheim, Ragnhild Ouren og Anne Kristiansen. I tillegg er det noen ekstrahjel

De ansatte:
Torunn Leiknes - daglig leder

Wilmine S. Vaagen - aktivitør

Merethe Røskeland - husholdsstyrer