FRIVILLIGE HJELPERE
Senteret driftes i samarbeid med frivillige hjelpere som gjør en uvurderlig innsats. Har du mulighet til å hjelpe til i kafeteriaen, eller kanskje du vil 
være sjåfør til bilen vår? Vi kan trenge hjelp med hagearbeid og annet forefallende arbeid, eller du kunne være vertinne/vert. Senteret har også et styre og et Brukerråd som har som oppgave å gi råd i forhold til senterets drift. Ta kontakt med oss om det er aktuelt for deg å være frivillig medarbeider.

STYRET, 
Styreleder Torunn Leiknes (fra 01.09.)
Styremedlem Terje Funk 
Styremedlem Ellen Scott Garmann
Styremedlem Gunn Olsen
(brukernes representant)
Styremedlem Merethe Røskeland
(ansattes representant)

Brukerrådet
Brukerrådet  skal gi råd til senterets ledelse om spørsmål som er viktige for brukerne, og bistå med ideer og praktisk tilrettelegging av tiltak på senteret.
 
Brukerrådet har følgende medlemmer:Gunn Olsen (leder), Bitten Solheim, Ragnhild Ouren og Anne Kristiansen. 

De ansatte:

Rune Forshaug - daglig leder
rune.forshaug@seniorsenter.noWilmine S. Vaagen - aktivitør

Merethe Røskeland - husholdsstyrer