FRIVILLIGE HJELPERE
Senteret har nå ca 60 frivillige hjelpere.
Disse gjør en uvurderlig innsats, hver på sitt område. Uten dem kunne vi ikke hatt det mangfold av tilbud og tjenester vi har. 

Har du mulighet til å hjelpe til i kafeteriaen eller kanskje du vil være sjåfør til bilen vår?
Vi trenger hjelp til kjøkken/kafeteria, rydding, vasking, håndarbeid, hagearbeid og vertinne- og sjåførtjenesten. Vi har også behov for en datakyndig som kan veilede både ansatte og brukere. Om du selv har, eller en du kjenner har kompetanse eller interesser vi kan gjøre bruk av på senteret, så ta kontakt, eller tipse din venn om oss.

Vi tar hensyn til dine ønsker om arbeidstid, hyppighet, og når du trenger fri.
Kontakt aktivitør Wilmine S. Vaagen, 
 husholdsstyrer Merethe Røskeland eller daglig leder Torunn Leiknes, (fra 01.09) Rune Andre Forshaug.
Tlf. 23 24 49 90.

STYRET, 
Styreleder Torunn Leiknes (fra 01.09.)
Styremedlem Terje Funk 
Styremedlem Ellen Scott Garmann
Styremedlem Gunn Olsen
(brukernes representant)
Styremedlem Merethe Røskeland
(ansattes representant)

Brukerrådet
Brukerrådet  skal gi råd til senterets ledelse om spørsmål som er viktige for brukerne, og bistå med ideer og praktisk tilrettelegging av tiltak på senteret.
 
Brukerrådet har følgende medlemmer:Gunn Olsen (leder), Evy Fossum, ,Bitten Solheim, Ragnhild Ouren og Anne Kristiansen. 

De ansatte:
Torunn Leiknes - daglig leder
(til 31.08)

Rune Forshaug, Daglig leder (fra 01.09)
rune.forshaug@se iorsenteret.noWilmine S. Vaagen - aktivitør

Merethe Røskeland - husholdsstyrer