FRIVILLIGE HJELPERE
Senteret ca. 60 frivillige medarbeidere. Disse gjør en uvurderlig innsats, hver på sitt område. Uten dem kunne vi ikke hatt det mangfold av tilbud og tjenester vi har. Har du mulighet til å hjelpe til i kafeteriaen?
Vi trenger hjelp til matservering, kassebetjening, rydding og bringe brukere til og fra senteret. Det blir tatt hensyn til dine ønsker om arbeidstid, hyppighet, og når du trenger fri.

Kontakt husholdsstyrer Merethe Røskeland eller daglig leder Torunn Leiknes. 
Begge nås på tlf 23 24 49 90.

STYRET, 
Styreleder Tove Heggen Larsen 
Styremedlem Terje Funk 
Styremedlem Ellen Scott Garmann
Styremedlem Gunn Olsen
(brukernes representant)
Styremedlem Merethe Røskeland
(ansattes representant)
Varamedlemmer Synnøve Torp og 
Wilmine S. Vaagen
BRUKERRÅDET Rådet skal gi anbefalinger til senterets ledelse om spørsmål som er viktig for brukerne, og bistå med ideer og praktisk tilrettelegging av tiltak på senteret.
Brukerrådet har følgende medlemmer:Gunn Olsen (leder), Evy Fossum, Gerd Olaussen, Anngret von Winterfeldt, Bitten Solheim, Ragnhild Ouren og Anne Kristiansen. I tillegg er det noen ekstrahjelpere som stiller opp når det trengs.

De ansatte:
Torunn Leiknes - daglig leder
Wilmine S. Vaagen - aktivitør
Merethe Røskeland - husholdsstyrer