For nærmere informasjon, henvendelse Seniorsenteret