TELEFONNUMRE DU KAN FÅ BRUK FOR:

BRANN ............................ 110
POLITI .............................. 112 
AMBULANSE ................... 113
SKADELEGEVAKT…………116/117
TAXI : ……………………………02323
TANNLEGEVAKT……….,,,22 36 76 00
NORDSTRAND bydel…..21 80 21 80
(Søknader om bl.a. hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter, sykehjemsplass, samt klager).BYDEL NORDSTRAND:

Bydelsforvaltningen, Langbølgen 1, Tlf 21 80 21 80
Hjemmetjenesten
Langbølgen 1, Tlf 21 80 21 80
Mestring og omsorgLangbølgen 1,
Tlf 21 80 21 80
 
(søknader om bl.a hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter og sykehjemsplass, samt klager)
RYEN Helsehus: Solfjellshøgda 23, 0677 Oslo, Tlf 
23 43 40 00
BEKKELAGSHJEMMET, Ekebergv. 122.  
Tlf 23 16 83 00
Ekeberg legekontor (Dr.Parmo/Dr.Vattekar) 
Brannfjellv. 52 Tlf 22 67 09 64
Legesenter på Holtet, (Best helse AS) 
Kongsv. 104 Tlf 98702359
Nedre Bekkelaget legekontor Tlf 22 29 62 07
APOTEK Manglerud senter Tlf 22 76 27 80
APOTEK Holtet, Kongsv. 104 Tlf 23 38 42 80


BEKKELAGET MENIGHETSKONTOR, Sandstuv.
15 
Tlf 23 62 98 70
FRIVILLIGHETSSENTRALEN, Ekebergv. 103 (”Rødstua”) Tlf 988 58 037
KIRKENS SOS, senter for samtale (24 timer)
Tlf 22 40 00 40
NAV NORDSTRAND, Cecilie Thoresensv. 1
Tlf 55 55 33 33
SKATT ØST, Schweigaardsgt. 17, 0191 Oslo
Tlf. 800  80 000
TANNLEGEVAKTEN, Schweigaardsgt 6, 
Galleriet 3.etg  Tlf 22 36 76 00
TELEFONKONTAKT for eldre og uføre Tlf 941 51 639
TRYGGHETSAVDELINGENE i Oslo Kommune
Tlf 810 00 030
VERN FOR ELDRE, ved vold og overgrep 
Tlf 800 30 196