TELEFONNUMRE DU KAN FÅ BRUK FOR:

BRANN .............................. 110
POLITI .............................. 112 
Manglerud politistasjon 22 66 90 50
AMBULANSE ................... 113 eller 22 93 22 93
Forhåndsbestilling TAXI: 02323
Behandlingsreiser (lege, undersøkelse ved sykehus etc.) 05515
OSLO KOMMUNE (fellesnr. for alle tjenester)
 21 80 21 800BYDEL NORDSTRAND:

Bydelsforvaltningen, Langbølgen 1, Tlf 21 80 21 80
Hjemmetjenesten, Cecilie Thoresens vei 11 B, 
Tlf 02180
Bestillerkontoret, Ekebergv. 243, Tlf 21 80 21 80 (søknader om bl.a hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter og sykehjemsplass, samt klager)
RYEN Helsehus: Økernveien  151, Tlf 
23 43 40 00
BEKKELAGSHJEMMET, Ekebergv. 122.  
Tlf 23 16 83 00
Ekeberg legekontor (Dr.Parmo/Dr.Vattekar) 
Brannfjellv. 52 Tlf 22 67 09 64
Nytt legesenter på Holtet, (Best helse AS) 
Kongsv. 104 Tlf 02359 og 23 18 06 00
Nedre Bekkelaget legekontor Tlf 22 29 62 07
APOTEK Manglerud senter Tlf 22 76 27 80
APOTEK Holtet, Kongsv. 104 Tlf 23 38 42 80


BEKKELAGET MENIGHETSKONTOR, Sandstuv.
15 
Tlf 23 62 98 70
FRIVILLIGHETSSENTRALEN, Ekebergv. 103 (”Rødstua”) Tlf 22 19 58 00
KIRKENS SOS, senter for samtale (24 timer)
Tlf 815 33 300
NAV NORDSTRAND, Cecilie Thoresensv. 1
Tlf 55 55 33 33
SKATT ØST, Schweigaardsgt.17, Tlf 800 80 000
TANNLEGEVAKTEN, Schweigaardsgt 6, 
Galleriet 3.etg  Tlf 21 80 21 80
TELEFONKONTAKT for eldre og uføre Tlf 22 41 02 30
TRYGGHETSAVDELINGENE i Oslo Kommune
Tlf 810 00 030
VERN FOR ELDRE, ved vold og overgrep 
Tlf 800 30 196