Quiz

Det avholdes quiz annenhver tirsdag i oddetallsuker kl. 12.00.

Det er bare å møte opp for å bli med. Velkommen! Kontaktperson:

Ellen Scott Garmann ellen.scott.garmann@gmail.com