Andre tilbud

Her ligger informasjon om en rekke andre tilbud som transporttjeneste, seniorveileder, hørselshjelp. kryssord, bibliotek etc. Les nedover siden her for å få vite mer om disse tilbudene.

Transporttjeneste

Senteret har egen bil. Frivillige sjåfører bringer deg til og fra senteret dersom det er vanskelig for deg å komme hit på egen hånd.

Bilen må være bestilt senest kl. 14.00 dagen før.

Vi kjører hver dag mellom kl. 10.00-14.15.

INTERNETT, PC, NETTBRETT m.m.

Vi har PC til disposisjon for brukerne. Her har du mulighet til å ta i bruk internett på egen hånd . Ta kontakt med vertinnen for å få tilgang. Senteret har eget gjestenettverk som du kan benytte,

Lurer du på noe om bruken av nettbrett, PC eller smarttelefon? Vi har en frivillig som kan bistå deg. Kontakt vertinnen når du er innom.

SENIORVEILEDERTJENESTEN

Seniorveileder Jolanda Hoogerhuis, tlf. 90117723, e-post: jolandasita.hoogerhuis@bns.oslo.kommune.no.

Seniorveiledertjenesten skal kunne bistå

med råd og veiledning i forhold til tjenestetilbudet for seniorer  i bydelen. 

Seniorveiledertjenesten tilbyr hjemmebesøk.

Tjenesten er gratis og seniorveilederne har taushetsplikt.

Du kan få:

1. Råd og veiledning i forhold til hjemmesykepleie/hjemmehjelp.

2. Hjelp til å finne og fylle ut søknader av forskjellig slag i forhold til hjelpemidler og helsetjenester.

3. Hjelp til å skrive klager.

HØRSELHJELP

Hørselshjelper Ellinor Lir fra HLF gir råd, veiledning, rengjør høreapparater og selger batterier. Hun er på senteret følgende onsdager kl. 11.00-12.00: 4/1, 1/2, 1/3, 5/4, 3/5 og 7/6.

Kontakt: Ellinor.lie@gmail.com

Kryssord

Kryssordentusiast Knut Sæther er i sitt åttende år med å lage egne kryssord for seniorsenterets brukere. Nye oppgaver kommer i starten av hver måned og finnes på seniorsenteret. 

BIBLIOTEK

I senterets vestibyle finner du senterets egne bøker til utlån. I tillegg har vi Aftenposten, Nordstrands blad og menighetsbladet «Kontakten».