Nyttig info

TELEFONNUMRE DU KAN FÅ BRUK FOR:

BRANN ............................ 110

POLITI .............................. 112 

AMBULANSE ................... 113

SKADELEGEVAKT…………116/117

TAXI : ……………………………02323

TANNLEGEVAKT……….,,,22 36 76 00

NORDSTRAND bydel…..21 80 21 80

(Søknader om bl.a. hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter, sykehjemsplass, samt klager).

BYDEL NORDSTRAND:

Bydelsforvaltningen, Langbølgen 1

Tlf 21 80 21 80

Hjemmetjenesten, Langbølgen 1

Tlf 21 80 21 80

Mestring og omsorg, Langbølgen 1,

Tlf 21 80 21 80

 (søknader om bl.a hjemmehjelp, hjemmesykepleie, dagsenter og sykehjemsplass, samt klager)

RYEN Helsehus: Solfjellshøgda 23, 0677 Oslo, Tlf 23 43 40 00

BEKKELAGSHJEMMET, Ekebergv. 122.  

Tlf 23 16 83 00

Ekeberg legekontor (Dr.Parmo/Dr.Vattekar) 

Brannfjellv. 52 Tlf 22 67 09 64

Legesenter på Holtet, (Best helse AS) 

Kongsv. 104 Tlf 98702359

Nedre Bekkelaget legekontor

Tlf 22 29 62 07

APOTEK Manglerud senter

Tlf 22 76 27 80

APOTEK Holtet, Kongsv. 104 

Tlf 23 38 42 80

BEKKELAGET MENIGHETSKONTOR, Sandstuv. 15 

Tlf 23 62 98 70

FRIVILLIGHETSSENTRALEN, Ekebergv. 103 (”Rødstua”) Tlf 988 58 037

KIRKENS SOS, senter for samtale (24 timer)

Tlf 22 40 00 40

NAV NORDSTRAND, Cecilie Thoresensv. 1

Tlf 55 55 33 33

SKATT ØST, Schweigaardsgt. 17, 0191 Oslo

Tlf. 800  80 000

TANNLEGEVAKTEN, Schweigaardsgt 6, 

Galleriet 3.etg  Tlf 22 36 76 00

TELEFONKONTAKT for eldre og uføre Tlf 941 51 639

TRYGGHETSAVDELINGENE i Oslo Kommune

Tlf 810 00 030

VERN FOR ELDRE, ved vold og overgrep 

Tlf 800 30 196

FRIVILLIGHETSSENTRALEN RØDSTUA (Ekebergveien 103)                    

Trenger du hjelp, eller har du tid og overskudd å gi til andre?

Ta kontakt med daglig leder Kjersti Hamre, tlf. 988 58 037. 

ELDRERÅDET I BYDEL NORDSTRAND

Leder: Rolf Asbjørnsen. Tlf. 909 25 610.

Representanter fra Simensbråten-Ekeberg Seniorsenter

Solfrid Lyngroth (medlem) og Thor Emil Granlund (varamedlem)

TRYGGHETSAVDELINGEN, SOLVANG NORDSETERHJEMMET

Har du behov for et avbrekk i hverdagen, opptil 21 dagers opphold?

Her vil du få omsorg, hjelp og støtte i trygge omgivelser. Du må selv 

ringe dagen før for å høre om det er plass. Det er også mulig

å bestille plass fram i tid. Tlf. 81 00 00 30. døgnpris kr 175.